1990 Sonrası Türkiye Sinemasında Etnik Kimliklerin Temsili
Mart , 2012
Hollywood Bilimkurgusunda Makine, Beden ve Teknofobi
Mart , 2012
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Nursel GÜLER (Sorumlu Yazar)
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 28 Nisan 2019

Bu çalışmada Zeki Demirkubuz sinemasındaki cinsiyet temsilleri psikanalitik yaklaşımlardan yararlanılarak incelenmiştir. İncelemede feminist bakış açısı esas alınmıştır. Demirkubuz sinemasında ağırlıklı olarak erkek öyküleri anlatılmaktadır. Kadınlar, erkeklerle olan ilişkileri çerçevesinde devreye girmekte ve onların basit birer eklentileri haline dönüşmektedirler. Kadın yaşantılarına yaklaşmaya çalışan filmlerde ise bağımsız ve kendi ayakları üzerinde duran kadın temsillerine rastlamak zordur. Filmlerdeki kadınlar, erkek karakterler için fantezi nesnesi olarak kurgulanmıştır. Kadınların içine düştükleri çıkmazlar ise kapitalist sistemin bir sonucu olarak sunulmuş, erkek egemen yapının cinsiyetçiliği gözden kaçırılmıştır.

Kadın, erkek, kadınlık, erkeklik, cinsiyetçilik, hegemonya, feminizm, sanat sineması

Türkçe