Ses Tasarımının Komedi Filmlerinde Anlatı Üzerine Etkisi: Aile Arasında Filmi Örneği
Mart , 2019
Ankara Uluslararası Film Festivali: 30 Yıl, 3 Bakış
Mart , 2019
Dil en
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2139-6561
Yazar: Coşkun LİKTOR (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 30 Mart 2019
Bu makale, Zeki Demirkubuz’un karşılıksız aşk, kıskançlık ve ihanet temalarını ele alan filmlerinden Masumiyet (1997), İtiraf, (2001), Kader (2006) ve Kor (2016) üzerine  odaklanarak  bu  filmlerde  işleyen  arzu  dinamiklerini  aydınlatmayı amaçlamaktadır.  Öncelikle  karısının  kendisini  aldattığı  şüphesiyle  kıvranan erkeklerin dramlarını konu alan Kor ve İtiraf filmlerinin Rene Girard’ın üçgen arzu kuramına uygun düşecek şekilde, arzunun doğuşunda ve sürdürülmesinde üçüncü şahısların oynadığı aktif rolü ortaya serdiği gösterilecektir. Masumiyet ve Kader’de resmedilen ilişki, aşığın sevdiği kadını yüce bir nesne konumuna yükselttiği  şövalye  aşkının  modern  bir  versiyonu  olarak  yorumlanacaktır. Masumiyet ve Kader, Lacancı psikanaliz ışığında, bilhassa Lacan’ın ve Zizek’in şövalye aşkında işleyen anamorfik   bakış ve mazoşizm dinamiğine dair yazdıklarından yararlanmak suretiyle incelenecektir. Sonuç olarak bu makalenin amacı, yukarıda adı geçen filmlerin romantik aşk kavramının büyüsünü bozarak Lacan’ın kadınla erkek arasında kendiliğinden, dolayımsız ve dengeli bir cinsel ilişkinin mümkün olmadığına dair tezini kanıtladığını göstermektir.

Zeki Demirkubuz, üçgen arzu, şövalye aşkı, anamorfoz, mazoşizm

Türkçe