Türkiye Sinemasında Travesti ve Transseksüellere Yönelik Mekan Kurgusu Üzerine Bir İnceleme
Mart , 2011
Postmodernist Film: Bir Sinema Türü
Mart , 2011
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Aslı GÖN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 3 Mayıs 2019

Bu makale, Semih Kaplanoğlu’nun yönettiği Yusuf Üçlemesi’nde –Yumurta (2007), Süt (2008), Bal (2010) – yer alan, ana karakterler başta olmak üzere, kadın karakterlerin temsillerini, ataerkil sistemin kullandığı ve devamını sağladığı kalıpyargılar açısından gösterim sırasının tersini izleyerek incelemeyi amaçlar. Aynı zamanda makale, gösterim sırasını izleyerek, erkek karakterin hikâyesini annelik üzerinden çözümler ve bu çözümlemenin sonucunda da aynı ana karakterlerin önemli ve farklı anlamları olduğunu öne sürer.

Yusuf Üçlemesi, kadın temsili, kalıpyargılar, annelik

Türkçe