Bir Anti-Kahraman Anlatısı Olarak Joker Filminin Postmodernite Perspektifinden İncelenmesi
Ekim , 2020
Devlik Fenomeni ve Bedenin Sinemada Anlam Yaratım Sürecindeki Etkisi
Ekim , 2020
Birincil Dil en
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2451-3612
Yazar: Cenk TAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Pamukkale Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2020
Ütopya/Distopya yazını medya ve popüler kültürde her daim popülerliğini korumayı başarmıştır. Bu popüler kültür ürünleri sınıf mücadelesinden, cinsiyet sorunlarına ve çevrebilime kadar çeşitli konuları ele almaktadır. Bu makale son yıllarda yıldızları parlayan iki filmi: Elysium (Elysium: Yeni Cennet) ve Avatar’ı analiz etmeyi amaçlamaktadır. Makale, distopya türünün tanımı ve işlevi ile başlayarak, bu filmlerde insanlığın geleceğine dair farklılık arz eden iki çarpıcı tablo ortaya koymaktadır ve mutlu sonları ile oluşan soru işaretlerini irdelemektedir. Tüm farklılıklara rağmen, gişe rekorları kıran bu iki film arasında bir takım benzerlikler de bulunmaktadır. Bu kapsamda, sömürgecilik ile çevre ile ilgili endişeler arasındaki ilişkiyi açığa çıkarmak amacıyla sömürgecilik sonrası ekoeleştiri yöntemi kullanılmıştır. Bu noktada, sömürgecilik ve emperyalizmin doğa üzerinde olan etkileri, bu iki filmin analizinin odak noktasını oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda ortaya çıkan bulgular her iki filmde önemli ortak yönler olduğunu ve özellikle sömürü ve emperyalizm düzeninin istisnasız biçimde doğaya verdiği muazzam tahribatı tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermiştir.

ütopya/distopya kurgusu, film araştırmaları, ekoeleştiri

Türkçe