The Hurt Locker: Eril Yakınlık, Şiddet ve Irak Savaş Filmi
Eylül , 2010
Avrupa ile Ortak-Yapım Türkiye Filmleri: Eurimages Ve Yirmi Yılın Hikayesi
Eylül , 2010
Birincil Dil en
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Özlem GÜÇLÜ (Sorumlu Yazar)
Kurum: University of London School of Oriental and African Studies Media and Film Studies
Ülke: United Kingdom


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 15 Mayıs 2019
Bu makale, Türk sinemasında 1990’lı yılların ortalarında boy gösteren yeni bir kadın temsil formuna odaklanmaktadır: sessiz kadınlar. Makale, sessiz kadın karakterlerin tematik ve biçimsel açıdan paylaştıkları eğilimleri araştırmakla kalmayıp, aynı zamanda bu karakterler üzerinde çeşitli filmsel unsurlarla sağlanan söylemsel ve görsel kontrolün farklı formlarını da ortaya koymaktadır. Yeni sinemadaki farklı tip sessizlikler –susturan sessizlikler, direnen sessizlikler, mutlak sessizlikler ve konuşan sessizlikler– örnekler üzerinden, söylemsel ve görsel açılardan tartışılmaktadır. Yaygın olarak görülen tipin –susturan sessizliklerin– tematik ve biçimsel özelliklerini detaylıca ortaya koymak için Gemide filminin ayrıntılı okumasından yararlanılmaktadır.

Kadın sessizlikleri, kadın temsili, yeni Türkiye sineması

Türkçe