Cumhuriyetten Günümüze Tarsus’ta Sinema
Nisan , 2021
Afterimages on Cinema, Women and Changing Times
Nisan , 2021
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Sinecine Kitaplığı
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0465-8355
Yazar: Hasan AKBULUT (Sorumlu Yazar)
Kurum: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 30 Mart 2021

Girish Shambu tarafından yazılan Yeni Sinefili, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa’da ortaya çıkan sinefili kavramının, günümüz dijital ortamında dönüştüğü yeni haline odaklanıyor. Kitap boyunca Shambu, sinefilin belli bir coğrafyaya (kıta Avrupası), belirli bir tarihsel döneme (1960’lar ve 70’ler) ve belirli tür filmlere (sanat filmleri) sabitlenmesine meydan okuyarak onu günümüz koşulları içinde yeniden kavramsallaştırıyor. Birçok yazardan ve onların fikirlerinden yararlanarak yazar, Yeni Sinefili, dünyanın değişik bölgelerine yayılmış, farklı beğenilere sahip, çok sesli, çok renkli, sabit olmayan, farklılara duyarlı ve kamusal politik bir aktör olarak tanımlıyor. Sahmbu, internet sinefillerinin, yalnızca yazarak değil, aynı zamanda filmlerin sesleri ve görüntüleriyle oynayarak, görsel-işitsel metinler üreterek Youtube, Facebook, twitter, vimeo, Tumblr gibi farklı sosyal medya ortamlarında beğenilerinden şüphe ederek filmler hakkında farklı biçimlerde görüşlerini dile getirdiklerini vurguluyor. Tam da bu nedenle kitabı, film kuramlarındaki yerleşik egemen varsayımlara meydan okuyan, onu dekolonizasyona tabii tutan demokratik bir kavrayış ve müdahale olarak görmek mümkündür.

sinefili, sinema kültürü, film eleştirisi

Türkçe