Kadın Gözünden Akdeniz Sineması
Eylül , 2010
Yeni Türk Sinemasında Fallik Bir Sızıntı Olarak Balık İmgesi
Mart , 2011
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Sinecine Kitaplığı
Yazarlar

Yazar: Bahar ŞİMŞEK (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 15 Mayıs 2019

Bu bölümde yeni çıkan kitapların kısa tanıtımlarına yer veriliyor. Mazi Kabrinin Hortlakları: Türklük, Melankoli ve Sinema (2010), adlı kitapta Umut Tümay Arslan, Türk sinemasının çeşitli örneklerini kimliğin kuruluşunda temel antagonizmalardan olan Doğu-Batı çatışması ekseninde, sinemasal açıdan inceliyor. Editörlüğünü Y. Gürhan Topçu’nun yaptığı Hollywood’a Yeniden Bakmak (2010) Yeni Hollywood olarak adlandırılan bir dönemde endüstriden türe, anlatıdan biçime kadar farklı düzeylerde nasıl bir değişim ve dönüşüm yaşandığını gözler önüne sermeyi amaçlıyor. Filmlerle Sosyoloji (2010) adlı kitapta Bülent Diken ve Carsten B. Laustsen, “filmleri alegorik olarak, muğlaklıkları üzerinde durarak” okumayı tercih ediyorlar. Aslıhan Doğan Topçu’nun editörlüğünü yaptığı Derviş Zaim Sineması: Toplumsalın Eleştirisinden Geleneğin Estetiğine Doğru (2010) adlı kitapta, Türk sinemasının 1990’lar sonrası canlanışında özel bir yere sahip olan Derviş Zaim sinemasını ayrıntılı bir biçimde incelemek, kuramsal dayanak noktalarını tahlil etmek, Türkiye Sineması içerisindeki yerini ortaya koymak amacıyla yazılmış on iki ayrı makaleye yer veriliyor. Scott Higgins editörlüğünde hazırlanan Arnheim for Film and Media Studies (2010), Arnheim’in film çalışmalarındaki etkisine dair kapsamlı bir çerçeve çiziyor ve on dört makale üzerinden yoğunlukla Arnheim’ın geç dönem tartışmalarının odağında ilerliyor. Yeni Alman Sineması üzerine kültürel çalışmalar çerçevesinde çalışmalarıyla tanınan Inga Scharf, Nation and Identity in the New German Cinema (2010) kitabında kültürel çalışmalara referansla Yeni Alman Sineması’nda ulusal kimlik sorunsalına odaklanıyor.

Umut Tümay Arslan, Y. Gürhan Topçu, Bülent Diken, Carsten B. Laustsen, Aslıhan Doğan Topçu, Scott Higgins, Inga Scharf

Türkçe