Filmozofi: Sinemayı Yepyeni Tarzda Anlamak İçin Bir Manifesto
Mart , 2013
12 Eylül Filmleri ve Üniversite Gençliği: Politik Söylemler Bağlamında 12 Eylül Filmlerinin Alımlanması
Eylül , 2013
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Sinecine Kitaplığı
Yazarlar

Yazar: Aslı GÖN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 20 Nisan 2019

Bu sayıda ele alınan yeni kitaplardan iki tanesi kadın ve sinema odaklı. Eylem Atakav’ın kendi doktora tezinden uyarladığı “Women and Turkish Cinema Gender Politics, Cultural Identity and Representation”, 1980 sonrası Türkiye Sineması’ndaki kadın temsillerine odaklanırken, “Film Dilinde Mahrem Ulusötesi Sinemada Kadın ve Mekân Temsili”nde Serazer Pekerman seçtiği farklı filmlerden örneklerle kadın karakter ve mekân ilişkisini irdeliyor. Aslı Gön’ün bu bölümde değindiği diğer kitap ise daha farklı bir konuyu; sinema ve görsel sanatlar etkileşimini ele alan “Framing Film Cinema and The Visual Arts”. Uluslararası bir konferansla bağlantılı hazırlanan bu kitabın editörleri ise Steven Allen ve Laura Hubner.

Yeni Kitaplar, Eylem Atakav, Serazer Pekerman, Framing Film Cinema and The Visual Arts

Türkçe