Şimdiki Zaman: Kadın Karakterlerin Film Mekânlarındaki Temsilinin Feminist Film Eleştirisi Çerçevesinde İncelenmesi
Eylül , 2018
Yazım Kuralları
Eylül , 2018
Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Sinecine Kitaplığı
Yazarlar

Yazar: Selin ÇELİK
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yazar: Cansu YILMAZ
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 19 Ekim 2018

Bu sayıda sinema literatürüne önemli katkılarda bulunan yedi yeni kitap tanıtılmaktadır. Editörlüğünü S. Ruken Öztürk ve Hasan Akbulut’un yaptığı Perdeyi Aralamak (2018) ve Seçil’in Sinema Kitabı (2018) alanında öncü bir kadın akademisyen olan Seçil Büker için öğrencileri, dostları ve meslektaşları tarafından hazırlanan derleme yazılardan oluşuyor. Tunç Yıldırım’ın Sinemacı ve Tarihçi Metin Erksan: Dokuz Dağın Efesi’nde Sosyal Eşkıyalık Meselesi (2018) adlı kitabında, Erksan’ın söz konusu filmi kültür tarihi perspektifinden ele alınarak filmde nasıl bir eşkıya temsili sunulduğu ve nasıl bir toplumsal tarih okuması yapıldığı analiz ediliyor. Bir başka sinema tarihi okuması olan Milli Sinema Osmanlı’da Sinema Hayatı ve Yerli Üretime Geçiş (2017) adlı eserde İ. Arda Odabaşı mikro tarih düzeyinde bir sorgulama girişimiyle 1917-1918 döneminde Osmanlı sinema hayatını ve ilk kurmaca filmleri ele alıyor. Nezih Erdoğan, Sinemanın İstanbul’da İlk Yılları: Modernlik ve Seyir Maceraları (2017) adlı çalışmasında, sinemanın İstanbul’daki ilk günlerini ve bu şehrin modernlik deneyimini geçmişin karanlığından gün yüzüne çıkarıyor. Bülent Diken, Graeme Gilloch ve Craig Hammond, Nuri Bilge Ceylan sinemasını sosyolojik ve eleştirel düşüncenin gündemine taşıdıkları Nuri Bilge Ceylan Sineması: Türkiyeli Bir Sinemacının Küresel Hayal Gücü (2018) adlı kitaplarında, süreklilik gösteren beş tema aracılığıyla yönetmenin filmleri üzerine açık bir diyalog kuruyor. Ali Karadoğan, Türkiye’de sanat sineması tartışmalarında önemli bir boşluğu dolduran Modernist Estetik: Türkiye’de Sanat Sineması Tarihine Giriş (1896-2000) (2018) adlı kitabında, tarihsel bir yaklaşımla sanat sinemasının geçirdiği dönüşümü, her birinin kendine has özellikleri bulunan dönemler halinde inceliyor. 

S. Ruken Öztürk, Hasan Akbulut, Tunç Yıldırım, Ali Karadoğan, Nezih Erdoğan, Bülent Diken, Greame Gilloch, Craig Hammond

Türkçe