Yenı̇ Dönem İslamı̇ Sı̇nema ve Modernlı̇k-Geleneksellı̇k Sınırında Üslup Arayışı
Modernizm, Sanat Sineması, Film Çalışmaları, Uluslararası Sinema ve Bir Yönetmen
Mart , 2011
Kurtuluş Savaşı Fı̇lmlerı̇ ve Mı̇llı̇ Hamaset
Eylül , 2011
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Özlem ÖZDEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Tarihler Yayımlanma Tarihi : 5 Mayıs 2019

Bu çalışmada, 1990’lı yıllarda popüler olan, ancak daha sonraki süreçte derin bir sessizliğe bürünen İslami sinemanın, günümüzde nasıl bir üslup arayışı içinde olduğu tartışılacaktır. Bu üslup arayışının neleri içerdiğini, neleri dışarıda bıraktığını anlamayı ve günümüzde üretilen İslami filmlerin yeni bir döneme girmesinde etkili olan değişimlerin izini sürmeyi amaçlayan bu yazı, Nilüfer Göle’nin “Batı-dışı modernlik” kavramı temelinde ilerleyecektir. Bu bağlamda, hem modernlik ve geleneksellik sınırında bir üslup arayışını örneklemeleri, hem de uzun bir aradan sonra İslami filmleri yeniden görünür kılmaları nedeniyle, 2005 yapımı iki film, Anne ya da Leyla (Mesut Uçakan) ve The İmam (İsmail Güneş) incelenecektir. Önceki dönemin İslami anlatılarından farklı olarak, bu anlatılardaki yeni üslup arayışlarını anlamak önemlidir. Çünkü sözü edilen filmler, günümüzde İslami sinemayı “akım” olarak değerlendirmeyi sorunlu kılar ve yeni yaklaşımların geliştirilmesi gerektiğini gösterir.

İslami sinema, İslami filmler, modernlik, Batı-dışı modernlik, geleneksellik, üslup arayışı

Türkçe