Türkiye’den Filmlerde Geçmişi Belgelemek için Mektup Formunun Kullanımı
The Watermelon Woman ve Brother to Brother Filmlerinde Siyah Queer Deneyimi ve Yenilenme Olgusu
Eylül , 2019
Browning’in ve Coppola’nın Dracula Uyarlamalarında İmge Aralarını Okumak
Eylül , 2019
Dil en
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0044-8377
Yazar: Selime BÜYÜKGÖZE (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ, PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019

Bu makale, travmatik geçmişle ilgilenen, Türkiye’den konvansiyonel olmayan filmlerde kullanılan mektup formuna odaklanmaktadır. Mektup formuna biçimsel yaklaşım Hamid Naficy’nin (2001) aksanlı stil tanımına dayanmaktadır. Seçilen filmlerdeki mektup formları mecra özelliklerine göre kategorilendirilmiş, biçim ve anlatı öğesi olarak incelenmiştir. Mektup formu geçmişle ilişki kurmada temel strateji olarak tartışılmış ve geçmişi belgeleme işlevi Marianne Hirsh’ün (2008) hafıza sonrası kavramı ile anlamlandırılmıştır.

mektup formu, hafıza sonrası, Türkiye’de sinema, arşiv, hakikat

Türkçe