Türk Filmlerinde Kıbrıs ve Kıbrıslı Türkler Türkiye Kameralarında Kabul ve Ret: Mazlum Türk ve Kıbrıslı Türk
1990 Sonrası Türk Sinemasında Melodramatik İmgelem
Mart , 2012
Sinemada Sosyal Etkileşim Arayışları
Mart , 2013
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Fatma TÜRKKOL (Sorumlu Yazar)
Kurum: YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 20 Nisan 2019

Kıbrıs, dış ilişkilerden tarihsel bağa kadar pek çok noktadan Türkiye’yi kesen bir konu olarak her dönemde ülkenin gündem maddelerinden biri olmuştur. Yaklaşık elli yıldır Kıbrıs sorununda taraf olan Türkiye’nin, askeri ve siyasi pek çok girişimde bulunduğu bilinmektedir. “Osmanlı mirası” olarak kabul edilmesi, Yunanistan-Türkiye ilişkileri ve Adada yaşayan Türk nüfus, soruna karşı oluşan ilginin çeşitli düzeylerde gelişmesinin sebebidir. Türkiye halkının zihninde Kıbrıs’ın “uluslararası bir sorun”, Kıbrıslı Türklerin de “kurtarılmayı bekleyen mazlum soydaş” imgesini kuran araçlardan biri de popüler görsel metinlerden dizi ve filmlerdir. Bunlardan on tanesi makalede örnek olarak kullanılmıştır. Metinler, kendi içindeki dönüşümleri de ortaya koyabilmesi için 1964 ile 2009 yılları arasından seçilmiştir. Örnek olarak çalışma içinde kullanılan toplam on görsel metinde Kıbrıslı Türklerin, “mazlum soydaş”tan zaman içinde nankör ve çıkarlarına düşkün insanlara dönüştüğü, Yunanistan’ın ve tarihsel hatırlatmalarla yalnızca Türkiye’nin kayıplarına odaklanıldığı izlenebilmektedir. Kıbrıs’ı ve Kıbrıslı Türkleri anlattığı varsayılan metinlerde gerçekte Türkiyeliler anlatılmaktadır. Kıbrıslı Türkler hakkındaki algı, onları anlatmayan metinlerle oluşturulmaktadır. Dolaşıma giren algıysa temel olarak Türkiyelilerin bakış açısı olduğundan Kıbrıslı Türklerin kendilerini tarif edebilmelerine imkân sağlamaktan veya Türkiye kamuoyu açısından merak sağlamaktan uzaklaşmaktadır. Kendi içinde önemli dönüşümleri barındıran, tanımlayıcı imgeler bütününü oluşturan görsel metinlerin ele alındığı bu çalışma, askeri ve siyasi girişimlerin ötesinde Türkiye halkının, Kıbrıslı Türkleri kabul düzeylerine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.

Kıbrıslı Türkler, Türk sineması, Kıbrıslı Türk imgesi, Türkiye, KKTC

Türkçe