The Lobster Filmini Samuel Beckett’ın İki Metniyle Birlikte Okumak
Kelebekler Filminin “Travma” ve “Yas” Bağlamında İncelenmesi
Eylül , 2019
Bizim İçin Şampiyon Filminin Alımlama Analizi
Eylül , 2019
Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4338-2227
Yazar: Fatma OKUMUŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019

Makale, The Lobster filminin Samuel Beckett’in iki ayrı türdeki metniyle yakından ilişkisi bulunduğu savından yola çıkmıştır. Söz konusu metinlerinden ilki, Dante and the Lobster (Dante ve Istakoz) başlıklı yazılı metin; ikincisi, Film başlıklı görüntülü metindir. Çalışmada, yapısalcı yaklaşımlardan yola çıkarak sesli, müzikli, yazılı, görüntülü her türlü üretimin, “metin” üst başlığında değerlendirilmesi temel alınmıştır. Her üç metin, Batı düşüncesinin söz-yazı, akıl-doğa, eril-dişil gibi ikiliklerle değerlendirilebileciğini imleyen Jacques Derrida’nın yapıbozumcu yaklaşımıyla çözümlenmiştir. Makalenin amacı, metinlerden çıkarılan şaşmaz, değişmez, mutlak anlamları göstermek değil; metinlerin düşündürdükleriyle birbirleri arasında kurulan bağlantıları sergilemektir. Sonuçta her okumanın, anlam çıkarırken metnin hem kendi içindeki yapılarla hem de diğer metinlerle kurulan bağlamlarının sıkılığı ölçüsünde, değer kazanabileceği yargısına varılmıştır.

Anlam, Beckett, Derrida, The Lobster, yapıbozum

Türkçe