Sinema ya da İlahi Aşk: İslami Sinemada Tasavvufi Yolculuklar
Eylül , 2010
Yeni Türkiye Sinemasında Sessiz Kadın Temsilleri
Eylül , 2010
Birincil Dil en
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Eylem ATAKAV (Sorumlu Yazar)
Kurum: University of East Anglia UK
Ülke: United Kingdom


Yazar: Yvonne TASKER (Sorumlu Yazar)
Kurum: University of East Anglia UK
Ülke: United Kingdom


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 15 Mayıs 2019

Bu makale The Hurt Locker filmini üç bağlamda incelemektedir: bir savaş filmi olarak (özellikle Irak savaşını ele alan bir film olarak); erkeklik, erkek kahramanlığı ve erkekler arasındaki yakınlık ve son olarak da yönetmenin aksiyon filmleriyle bağı ve filmin başarısını ele alarak, bir Kathryn Bigelow filmi olarak. Bu üç çerçeve aslında birbiriyle bağlantılıdır ve birbirlerini etkiler. Bu makalede filmin görsel stilinin analizinin yanı sıra film üzerine yazılmış yorumlar ve eleştirilerin de analizi yapılmaktadır. Bu eleştiriler, Bigelow’un da ileri sürdüğü gibi, filmi belgesel bir estetiğe bağlı kalmış bir savaş filmi olarak tanımlamaktadır ve The Hurt Locker her ne kadar sert bir film olsa da erkekliğin sunumu bağlamında oldukça melodramatik bir yaklaşıma sahiptir.

The Hurt Locker, Kathryn Bigelow, savaş filmi, erkeklik, eril kahramanlık, eril yakınlık

Türkçe