Varlığın Özü “Tepenin Ardı”nda Emin Alper’den Bir Varol(ama)ma Öyküsü
Mart , 2014
John Cassavetes Sinemasında Gerçekliğin Üretimi: Diyaloglar ve Görüntüler Üzerinden Bir Değerlendirme
Mart , 2014
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1036-2673
Yazar: Aslı Gön (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2019

Tepenin Ardı (Emin Alper, 2012) anlatısında erkeklerden oluşan ve homososyal bir top- luluk gibi işleyen bir ailenin ilişkilerine odaklanır. Filmde aile ilişkileri, sosyalizasyon için bir ortam sağlar ve erkekliğin toplumsal bir inşa olarak şekillenmesini olanaklı kılar. İşlenen suçları saklamak adına baskın erkeklik anlayışının benimsenmesi erkeklerin bir araya gele- rek erkek homososyalliğini üretmelerini sağlar. Ortaya çıkan uyum, dayanışma ve güven ortamı eril hegemonyayı güçlendirir ve homososyal bir topluluk gibi hareket eden ailenin, bir ulus ve ordu gibi davranmasına yol açar. Bu makale filmi, western ikonografisini de ele alarak, farklı erkekler ve erkekliklerden oluşan aile ve üretilen erkek homososyalliği çerçe- vesinde çözümlemeyi amaçlamaktadır.

Homososyallik, erkek homososyalliği, aile, sosyalizasyon, hegemonik erkeklik, western

Türkçe