Sömürgeleri Tanıyın, Tanıtın, Medenileştirin: Belgesel Filmlerde Sömürgecilik
Yeni Kitaplar
Mart , 2014
Değiştiren ve Dönüştüren Aşk: Romantik Komedilerde Toplumsal Cinsiyet ve Aşk İlişkisi
Eylül , 2014
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Özgür ADADAĞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 25 Mart 2019
Sömürgeciliğinin tüm çarklarıyla işlemesi sinemanın doğuşu ile aynı dönemdedir ve ikisinin de bir diğerine katkısı olmuştur. Bu çalışmada ilk döneminden itibaren 2. Dünya Savaşı’na kadar olan dönemde sinemanın “sömürge eğitimi” için kullanımı incelenmiştir. Söz konusu eğitim, bir yandan sömürgelere olan ilgiyi besleyerek sömürgecilik fikrinin metropolde popülerleşmesini, diğer yandan sömürgelerde yerlilere metropolü tanıtmayı, onları metropolün gücü ve yaşam tarzıyla tanıştırmayı ve sömürgeleri “medenileştirmeyi” amaçlamaktadır. Çalışmada, sömürge savaşlarından bilgi aktaran haber filmleri, otomobil şirketlerinin sömürge topraklarına düzenlediği seferlerde çekilen seyahat filmleri, sömürgeleri tanıtmak amacıyla yapılan belgesel filmler gibi farklı örneklerden hareket edilerek sinemanın metropolde “homo emperialis”i biçimlendirmek, sömürgelerde ise yerlilerin kalbini kazanmak için kullanımı incelenmiştir.

Sömürgecilik, imparatorluk, eğitici sinema, sömürge eğitimi, “mede- nileştirmek”, sömürgelere seyahat

Türkçe