“Tekrar ve Varyasyon: Film ve Televizyon Çalışmalarında Karşılaştırmalı Metodoloji Olarak Video Denemeler”
Mart , 2020
“Haritada Bir Nokta”: Türkiye Sinemasında Bir Kaçış Ve Karşıtlıklar Mekanı Olarak Ada
Mart , 2020
Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Sinecine Kitaplığı
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9652-3273
Yazar: Yüksel DOĞAN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2020

Bu çalışmada, Nermin Saybaşılı’nın Sınırlar ve Hayaletler: Görsel Kültürde Göç Hareketleri (2011) adlı kitabı incelenmiştir. Disiplinler arası bir doktora tezinin kitaplaştırılmış hâli olan yayın görsel kültür ürünleri üzerinden, göç, göçmenlik, mültecilik deneyimlerini sorgularken bilindik coğrafi tanımlara farklı bir perspektiften yaklaşmaktadır. Kitabın bölümlerinin her biri hem gerçek hem sanal coğrafyalardan beslenmektedir. Saybaşılı, her coğrafi bölge için değerlendirme ve analizlerinin temeline özellikle Jacques Derrida’nın hayalet ve musallatbilim kavramlarını yerleştirmektedir. Bu çerçevede bir taraftan da moderniteyle dönüşmeye başlayan sınırları ve ulus-devletleri sorgulamakta, diğer taraftan da göçmenlik ve mültecilik deneyimlerinin güncel durumlarına birçok farklı bakış açısı geliştirmektedir. Filmlerden, gazete haberlerine, fotoğraflardan, video çalışmalarına kadar birçok görsel kültür ürününün analizine yer veren yazar, güncel bir konuyu tüm katmanları ekseninde tartışmaya açmaktadır.

Türkçe