Milliyetçilik, Militarizm ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisini Nefes Filmi Üzerinden Okumak
Eylül , 2013
Belgesel ile Kurmacanın İç İçeliği Üzerine Bir Değerlendirme: The Cove (Koy) Film Çözümlemesi
Eylül , 2013
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Sevcan GÜĞÜMCÜ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 22 Nisan 2019

Bu makalede, temel olarak, Gilles Deleuze’ün sinematik imgeye dair kurduğu eleştirel model açıklanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla öncelikle, 20. yüzyılın başından bu yana hareketli imgenin ontolojisine dair yapılagelmiş tartışmaların sahip olduğu genel çerçeveye bakılmıştır. Daha sonra ise, bu tartışmaların temelini oluşturan sinema ve felsefe ilişkisini belki de en sistematik hale getiren düşünürlerden biri olarak Deleuze’ün Cinema 1: The Movement-Image (1986) ve Cinema 2: The Time-Image (1989)  adlı  kitapları aracılığıyla imge, hareket ve zaman kavramları irdelenmiştir. Burada amaç, Deleuze’ün sinema felsefesinde içerilen terminolojinin kapsamlı ve derinlikli bir araştırmasından ziyade 20. yüzyıldan bu yana devam eden ve sinematik imgenin özüne dair tartışmaların Deleuze’ün yaklaşımı ile aldığı yeni biçiminin ele alınmasıdır.

İmge ontolojisi, sinematik temsil, hareket-imge, zaman-imge

Türkçe