Sinemasal Gerçekçilik Halen Mümkün Mü? Klasik ve Güncel Kuramlar Bağlamında Günümüz Türkiye Sinemasında Gerçekçilik Eğilimleri
Catherine Grant ile Video Essay Üzerine
Nisan , 2021
Korku Sinemasının Canavar Bitkileri ile Karşılaşmalar
Nisan , 2021
Birincil Dil tr
Konular Sanat, İletişim
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1833-5816
Yazar: Ulaş Can OLGUNSOY (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SİNEMA VE TELEVİZYON (DR)
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 30 Mart 2021

Bu yazıda, geçmişten bugüne sinemasal gerçekçilik üzerine süregelen tartışmalardan hareketle, 2009-2019 yılları arasında aktif olarak film üreten Türkiye sinemasından dört yönetmen (Nuri Bilge Ceylan, Pelin Esmer, Emin Alper, Tayfun Pirselimoğlu) çerçevesinde sinemasal gerçekçilik tartışması yürütülmüş, Türkiye sinemasının güncel örneklerindeki farklı gerçekçilik eğilimleri metin analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bugünün Türkiye sinemasındaki gerçekçi yönelimler, farklı yönetmenlerce var edilen filmlerde, farklı biçimlerde görünür olmaktadır; çalışma, bu noktadan hareketle günümüzde sinemasal gerçekçiliğin geçerliliği ve önemi üzerinde duran, tek boyutlu, sınırları belirli, kısıtlayıcı bir gerçekçilik anlayışına karşı gerçekçi anlayışın çeşitli tarzlarda var olabileceğini vurgulayan bir niteliktedir. Ayrıca günümüzde dijital teknolojilerin film yapım süreçleriyle iç içe geçmesi, sinemasal gerçekçilik teorisini sorgulanır hale getirmiştir. Bu anlamda çalışma, sinemasal gerçekçilik düşüncesinin, günümüzün sinemasal pratikleri adına halen geçerli olduğunu, teorinin pratiği var etmek ve anlamak adına önemini koruduğunu, sinema mecrasının gerçeklikle olan ilişkisini sürdürdüğünü vurgulamaya dönük bir çabadır. Dolayısıyla dijitalleşmeyle birlikte film çalışmaları içerisinde dile getirilen “gerçekçi sinemanın sonu mu geliyor?” sorusuna karşılık olarak, gerçekçiliğin halen sinema için geçerli ve etkili bir teori olduğu fikri de temellendirilmeye çalışılmıştır.

Türkiye sineması, gerçekçilik, sinema ontolojisi, film teorisi, dijitalleşme

Türkçe