Pirselimoğlu’nun Omega Erkekleri: Mimetik Ressentiment ve Dolayımsız Arzular
Nisan , 2021
CİLALI İBO: YOKSULLUĞUN “PELTEK” HALİ
Nisan , 2022
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0937-3041
Yazar: Yektanurşin DUYAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Mardin Artuklu Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 30 Mart 2021
İkinci Meşrutiyet sonrası Anadolu’da yaygınlaşmaya başlayan sinema, Cumhuriyet’in ilanından sonra Halkevi sinemaları ile toplumsal alanda önemli bir kültür öğesi haline gelir. Çalışmada 1960-1975 yılları arasında Mardin’de sinema olgusu, sinema salonları, gösterilen filmler ve dönemin seyir pratikleri üzerinden değerlendirilecektir. Bu bağlamda Mardin’deki ilk film gösteriminin tarihi ve ilk sinema salonunun hangisi olduğu tespit edildikten sonra ileriki yıllarda açılan sinema salonlarının sayısı, teknik ve ergonomik durumları, Mardinlilerin sinemaya karşı ilgileri, izlenen filmler, yerel sinema haberleri ve sinemanın gündelik hayattaki yeri incelenecektir.

Yeni Sinema Tarihi, Taşrada Sinema, Mardin Sinema Tarihi, Mardin Sinema Salonları, Mardin Yerel Basını

Türkçe