Dolana Dolana Erkek Hikâyeleri: Sarmaşık
Eylül , 2016
Türkiye Sinemasının Cezaevleri
Mart , 2017
Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Sinecine Kitaplığı
Yazarlar

Yazar: Sıla LEVENT (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Tarihler Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2019

Bu sayıda ele alınan kitapların ikisi yazarların doktora çalışmalarına dayanmaktadır. Sevcan Sönmez, Filmlerle Hatırlamak: Toplumsal Travmaların Sinemada Temsil Edilişi(2015) kitabında travmatik olayları işleyen filmlerin geçmişle hesaplaşmadaki rolünü travmatik temsil stratejilerinden yararlanarak tartışıyor. Travma Anlatıları: Türk Sine- masında Melodram ve Toplumsal Fantazi’de (2016) Sinem Evren Yüksel melodramın anlamlandırma biçimi olarak nasıl işlediğini ve modernlikle ilişkisi bağlamında hangi toplumsal fantezilere seslendiğine bakıyor. Adorno’nun “Gözünüzdeki kıymık en iyi büyüteçtir” sözünden adını alan üçüncü kitap Gözdeki Kıymık: Yeni Türkiye Sinema- sında Madun ve Maduniyet İmgeleri (2016), madun ve maduniyet imgelerini filmler üzerinden ele alan makalelerden oluşan kolektif bir çalışmadır.

Travma, bellek, sinema, geçmişle hesaplaşma

Türkçe