Sinema ya da İlahi Aşk: İslami Sinemada Tasavvufi Yolculuklar
Azınlık Filmleri: Tarihin Yeniden İnşası ve Kolektif Bellek
Eylül , 2010
The Hurt Locker: Eril Yakınlık, Şiddet ve Irak Savaş Filmi
Eylül , 2010
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Hilmi MAKTAV (Sorumlu Yazar)
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 15 Mayıs 2019

1990’lar başındaki parlak döneminin ardından ivme kaybeden İslami Sinema,  2000’li yıllarda bir değişim içine girer. İslami kimliklerinden dolayı dışlandıklarını düşünen yönetmenler daha ılımlı, daha modern, daha kitlesel bir sinema yapma arzusuyla Tasavvuf Felsefesi’ni ve İlahi Aşk temasını izlek edinmiştir. Acının dilini kullanan patetik-İslami kahramanlar yeni dönemin metafizik-İslami kurmacasıyla uyum içindedir. Ama yönetmenlerin kitlesellik, entelektüelite ve “yeni bir üslup arayışı” onları sinemada zaman zaman da trajik ve epik kahramanlara benzetir. Bu paradoksal bir arayıştır. Çünkü, İslami sinemacıların “ötekilik endişesiyle” bir uzlaşı alanı olarak gördükleri Tasavvuf Felsefesi içinde “trajik kahraman” hayat bulamaz. Bu yazı da, “İlahi Aşk”ın bu çerçevede, bir “arayış” ve “imkansızlık” olarak İslami sinemaya nasıl yansıdığı üzerinedir.

Epik kahraman, ilahi aşk, İslami sinema, İslami filmler, İslami kurmaca, metafizik, patetik kahraman, tasavvufi yolculuk, trajik kahraman

Türkçe