Sinema I: Hareket-İmge
Mart , 2015
Erken Dönem İran Sinemasından Aksanlı Sinemaya: Hamid Naficy ile Söyleşi
Eylül , 2015
Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Çeviri
Yazarlar

Yazar: Hakan ERKILIÇ
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2015

Ryan makalesinde, kültür ve sinema kuramlarını genel olarak değerlendirerek söylem, psikanaliz ve ideolojiyi sinemanın politikaları olarak belirler. Yukarıdan aşağıya belirlenen politikaların yerine aşağıdan-yukarıya geliştirilen stratejilerin önemine dikkat çeker. Sinemanın sosyal söylemleri kullanarak ve yeniden üreterek temelde kendiliğinden sosyal bir söylem olduğunu vurgular. Ona göre yapıçözümcü analizlerin ışığında biçimci/ sosyolojik karşıtlığı da savunulamaz. Ryan, filmlerin izleyiciler üzerindeki etkilerini açıklamak için psikoanalize, “obje ilişkileri teorisi”ne başvurur. Çünkü insanların dünyayı nasıl algıladığı ve yaşadıkları dünyanın hangi değer ve oluşumlarının bu dünyanın temsilleri ile kısmen belirlendiği ve neleri içselleştirdiği popüler filmler vasıtasıyla desteklenmekte ve sürdürülmektedir. Popüler filmler, sosyal oluşum ve değer modelleri arasında mücadeleyi dile getiren temsillerin rekabet ettiği bir alan olarak karşımıza çıkar.

Türkçe