Çağdaş Fransız Kadın Sineması (Var mıdır?)
Mart , 2013
Yeraltı’nı Nietzsche’den Okumak
Mart , 2013
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Çeviri
Yazarlar

Yazar: Sinem AYDINLI (Sorumlu Yazar)
Kurum: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SİNEMA VE MEDYA ARAŞTIRMALARI (DR)
Ülke: Turkey


Yazar: Damla OKAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 20 Nisan 2019

Filmler üzerine uzun yıllardır düşünülüyor. Erken dönem sanat kuramcılarından günümüz IMDB nesline gelene kadar sinema üzerine söylenen sözler, yazılan eleştiriler, basılan kitaplar ve yapılan akademik çalışmalar çeşitlenerek artmıştır. Filmler hakkında üretilen fikirlerin sadece kendilerinin değil, onların üretildiği mecraların da bu derece çeşitlenmiş olması “film çalışmaları” olarak bilinen alanın sınırlarını ve niteliğini de tartışmaya açmıştır. Bir sinema akademisyeni ve araştırmacısı olarak Dudley Andrew içeriden ve samimi bir bakışla bu tartışmayı gündeme getirmektedir. Yazar, film çalışmalarının geçirdiği değişimi dönem, ülke ve ekol gibi etkenlerle birlikte ele almaktadır. Bir taraftan Amerika’da ve Kıta Avrupası’nda (özellikle Fransa) sinemanın üniversitelere nasıl girdiğini, bağımsız disiplinin olarak kendini nasıl kabul ettirdiğini ve hangi aşamalarda evrimleştiğini ele alırken diğer taraftan Japonya veya Türkiye gibi ülkelerdeki sinema yayıncılığının ve film araştırmacılığının da genel görünümünü sunmaktadır. Bu tarihi ve coğrafi çeşitlilik içerisinde bir taraftan da sinefilliğin, dergi eleştirmenliğinin ve akademik sinema araştırmacılığının nerelerde birleşip nerelerde ayrıştığına da değinmektedir.

Dudley Andrew, film çalışmaları

Türkçe