Seyirci ve Film Üretim İlişkisinde Yeni Yaklaşımlar: Kitlesel Fonlama Uygulamaları ve Türkiye’deki Deneyimler
Bir Deliliğe Sığınma Hikâyesi: Kızıl Çöl
Mart , 2016
Açık İmge: Şiirsel Gerçekçilik ve Yeni İran Sineması
Mart , 2016
Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Serpil KIREL (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Seda AKTAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 13 Mart 2019

Charles Ackland, film izlemenin bir dizi sosyal davranış, hareket ve duygu içeren bir eylem olması dolayısıyla, dijital sinema ile gelen değişimin, yalnızca dijital projeksiyonların sinemaya yerleştirilmesi, filmlerin üretim ve dağıtım aşamalarındaki değişim değil, sinemaya gitme ve film izleme alışkanlıklarındaki farklılıkları da içerdiğini belirtmektedir. Jeff Howe tarafından “sosyal bir devrim” olarak tanımlanan “kitle kaynak” (crowdsourcing) uygulamalarının bir türü olan “kitlesel fonlama” (crowdfunding) uygulamaları, çalışmada dünya ve Türkiye örnekleri üzerinden incelenmektedir. Çalışmanın amacı, Türkiye’de film üreticileri için alternatif bir finansman kaynağı olan kitlesel fonlamanın, elde edilen fon miktarları ve üreten tüketici bağlamında değerlendirilen destekçi sayılarına ilişkin güncel verileri sunmaktır. Bu yönüyle çalışma, daha sonraki çalışmalar için katkı sağlayacağı var sayılan betimleyici bir özellik taşımaktadır. Çalışmanın sonucunda kitlesel fonlamanın Türkiye’ye özgü sonuçlarına dair ulaşılan veriler yorumlanarak, kitlesel fonlama kampanyalarının Türkiye’de film alanındaki genel işleyişine dair değerlendirmeler yapılmaktadır.

Kitlesel fonlama, üreten tüketici, katılımcılık

Türkçe