Ses Tasarımının Komedi Filmlerinde Anlatı Üzerine Etkisi: Aile Arasında Filmi Örneği
İktidarın Gölgesinde İnanç Ve Yabancılaşma: The Devils
Mart , 2019
Zeki Demirkubuz Filmlerinde Arzu ve İhanet
Mart , 2019
Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Özcan DEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 30 Mart 2019
Sinema filmini meydana getiren görsel ve işitsel ögeler bir arada yapımın an- latısını oluşturmaktadır. Bir sanat olarak ortaya çıktığı andan itibaren sinema, anlatım gücünü geliştirmeye devam etmiştir. Görsel anlatı araçları yanında işit- sel  olarak  diyaloglar,  efekt ve  müzik  kullanımının  bu  gücün  artmasında  etkili olduğunu söylemek mümkündür. Bu çalışmada, sinemada anlatının oluşturul- masında sesin etkili olduğu varsayımından hareketle ses tasarımının kökenleri ve temel ögeleri ele alınmıştır. Ses tasarımı ögelerinin belirtilmesinin ardından Aile Arasında (Ozan Açıktan, 2017) isimli komedi filminin bu ögelerin kullanımı bağlamında metinsel çözümlemesi yapılmıştır.  Filmin metin analizi bağlamın- da kamera, mizansen, kurgu, devinim, oyunculuk ve senaryo gibi ögelere ses ile yapılan katkı değerlendirilmiştir. Müziğin kullanımı, diyalogların anlatıya katkısı ve ses ile ilgili olan ögelerin film metni üzerindeki etkisi ele alınmıştır.

Sinema, anlatı, komedi, ses tasarımı, müzik

Türkçe