Sensiz Yaşayamam ve Sevmek Zamanı Filmlerinin Anlatı Yapıları ve Gelenekle İlişkileri Üzerine
Arketipsel Sembolizm Bağlamında Nuh Tepesi Filminin İncelenmesi
Kasım , 2022
Anadolu’da Erken Dönem Film Dağıtımına Dair Bir Belge: İzmir’de Sinema
Kasım , 2022
Birincil Dil tr
Konular Sanat, İletişim
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid:0000-0002-4631-3390 
Yazar: Derviş Zaimağaoğlu  (Sorumlu Yazar)
Kurum:Maltepe Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 10 Ekim 2022

Makale Metin Erksan’ın gelenekten yararlanma veya klasik sinemanın dışında
farklı denemeler yapma amacı taşıdığı ileri sürülebilecek iki filmine odaklanıyor. Erksan’ın Sevmek Zamanı ile Sensiz Yaşayamam filmlerini klasik sinema ile
olan ilişkileri bakımından incelemeye çalışmak ve eğer varsa klasik anlatımdan
ayrıldıkları noktaları tespite girişmek, bu sayede klasik dışı bir sinema anlayışı
ile olan muhtemel bağlarını anlamaya çalışmak yazının ilk aşamasındaki amaçtır. Daha sonra filmlerin gelenekle kurulabilecek bağlarının mevcudiyetine bakılmış, ardından klasik anlatımdan ayrıldıkları ölçüde başka okumalara imkân
verip vermedikleri tartışılmıştır. Bunun yanı sıra, filmlerin klasik stilden ayrılma biçimlerinin bir örüntü oluşturup oluşturmadıkları incelenmiş ve bu açıdan
bir örüntü inşa edilemeyeceği sonucuna varılmıştır. Bahsedilen filmlerin klasik
biçimden ayrılma konusunda aralarında ortak bir yapı varsa, ortak örüntünün
(özellikle Sevmek Zamanı için) bir alternatif yapı veya gelenekten yararlanma biçimi oluşturup oluşturamayacağı da çalışmanın ilgi alanı içindedir. Böylesi soruların ortaya atılmasının veya varolan soruların çeşitlendirilip zenginleştirilmesinin, sadece alternatif arayışları değil, yerel kaynaklardan beslenen bir sinema anlayışının kökeninin ve yapısının berraklaştırılmasını sağlayacağı umudu
çalışmanın temelinde yer almaktadır. Ancak çalışmada Metin Erksan’ın klasik
stile ve neorealist etkilere göreli olarak mesafeli duran Sevmek Zamanı ve Sensiz
Yaşayamam gibi yapıtlarının alternatif okumalara daha fazla elverecek diri veriler sunamayabileceği izlenimine varılmıştır. Bu durum onların yapı ile oynama
potansiyeli olan eserler diye nitelendirilmelerini ve gelenekten yararlanarak derinleşmelerini bir ölçüde engelleyebilmektedir.

Türkiye sineması, ada, ütopya, robinsonade, ikili karşıtlıklar

Türkçe