Screenfest Film Festivali Sempozyumu: Türkiye’de Film Festivali Çalışmalarının İnşası
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ ÇOCUK DERGİLERİNDE SİNEMA VE OSMANLI’DA ÇOCUK SEYİRCİLER
Mayıs , 2022
Çeşitlilik, Eşitlik Ve Umut: IDFA 2021
Mayıs , 2022
Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim
Bölüm Değini
Yazarlar

Hasan AKBULUT (Sorumlu Yazar)
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
0000-0003-0465-8355
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 1

Bu yazı Screenfest: Film Festivali Araştırma Dergisi tarafından 10-11 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenen Film Festivali Sempozyumuna ayrılmış olup, yazıda sempozyum, Batıda yerleşik haline gelmiş olan film festivali çalışmaları alanının Türkiye’de de kurumsallaşmasının bir göstergesi olarak değerlendirilmiştir. Sempozyumda festivaller ve sinema endüstrisi, ulus-ötesi film festivalleri, film festivallerinin yeşilleştirilmesi, film programlama pratikleri, dijitalleşme, film festivallerinin dekolonize edilmesi, tematik -belgesel, insan hakları, yerli- film festivalleri, festivallerin sektör ve akademi arasındaki ilişkileri üzerine yapılan sunuşlar, film festivali çalışmalarının içindeki niş çalışma alanlarına işaret etmiş ve akademinin sektörle daha güçlü bir ilişki kurması gerektiğini vurgulamıştır. Sempozyumun Ankara, İstanbul, Adana ve Antalya Film Festivalleri zamanında dönüşümlü olarak düzenlenecek olması, Türkiye’de film festivali araştırmaları literatürüne hatırı sayılı bir katkı yapacağı açıktır.

Film Festivali Sempozyumu, screenfest, film festivali araştırmaları, film festivalleri, film çalışmaları

Türkçe