Post-Sosyalist Romanya’nın Alegorisi Olarak Sieranevada
Eylül , 2017
“Duyarlılık ve Duyular: Medya, Beden, Pratikler”
Eylül , 2017
Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Değini
Yazarlar

Yazar: Zafer ARACAGÖK (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2019

Bu makalede psikanalist Abraham ve Torok’un “lahit” ya da hayaletbilim kavramları ile Deleuze ve Guattari’nin “affect” kavramının ışığı altında Reha Erdem’in Koca Dünya adlı filmi incelenmektedir. Sadece adı geçen filmin değil ama filmin genel anlamda hortlama, hayaletimsi geri-dönüş-lerden oluştuğu tartışılmakta ve filmin “affect” yaratabilme gücünün ha-yaletbilimle kurduğu sağlam ilişkiler sayesinde gerçekleştiği önerilmek-tedir.

Crypt, affect, hayaletbilim, postpsikanaliz, yapıçözüm

Türkçe