Yusuf’un Kadınları
Mart , 2011
Akıl Oyunu Filmleri
Mart , 2011
Birincil Dil en
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Sibel ÇELİK NORMAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 3 Mayıs 2019

Makale, film kuramlarındaki çağdaş gelişmelerin içinde postmodernizmin yerini anlamlı bir şekilde belirleme sorununu ele alıyor. İddia üç parçalı: Postmodernizm teriminin tanımını çevreleyen anlamsal karışıklık tanımlanmış, postmodern estetiğe özgü bir dizi biçemsel ve yapısal elementlerle karşılaştırılmış sinema çalışmalarını temsil eden bir örnek yığını incelemek amacıyla söylemsel parametreler oluşturulmuş; bu analizin bulguları, “filmde postmodernizm, birçok bakımdan kuramsal durumu da aynı şekilde tartışmalı olan film noir’a benzeyen kapsamlı bir eleştirel kategori veya sinema türü oluşturmaktadır” hipotezini kurmak amacıyla kullanılmıştır.

Film kuramı, postmodernizm, anlam bilim, estetik, tür

Türkçe