Pirselimoğlu’nun Omega Erkekleri: Mimetik Ressentiment ve Dolayımsız Arzular
Korku Sinemasının Canavar Bitkileri ile Karşılaşmalar
Nisan , 2021
Sinemanın Mardin’deki Seyri: Sinema, Şehir ve Seyir
Nisan , 2021
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6473-3543
Yazar: Mehmet SARI (Sorumlu Yazar)
Kurum: Istanbul University
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 30 Mart 2021

Bu çalışmada René Girard’ın insan arzusunun kökenleri ve işleyişini tasarımladığı mimetik kuramı çerçevesinde yönetmen Tayfun Pirselimoğlu’nun Rıza (2007), Pus (2009), Saç (2010) ve Ben O Değilim (2013) filmlerindeki erkek karakterler çözümlenmiştir. Ele alınan filmlerin ortak özelliği erkek ana karakterlerin sosyo-ekonomik yapının en altında yuvalanan, hem maddi hem de kişiler arası ilişkiler açısından mağdur-kurban konumuna yerleştirilen ‘omega erkek’ler olmalarıdır. Pirselimoğlu’nun omega erkeklerinin duygudurumları Girard’ın mimetik kuramı ve bu kuram bağlamındaki ressentiment çerçevesinde incelenmiştir. Erilliğin yitimini deneyimleyen erkek karakterlerin hayata karşı ressentiment dolu oldukları sonucuna varılmıştır. Hâkimiyeti altında oldukları iktidarsızlık hissinden kendilerinden başka bir erkek olarak kurtulmak isterler ve kimliklerini ressentiment duygusuna göre oluştururlar.

mimesis, mimetik kuram, ressentiment, René Girard, omega erkekler

Türkçe