Modernizm, Sanat Sineması, Film Çalışmaları, Uluslararası Sinema ve Bir Yönetmen
Nijat Özön’ün Ardından
Mart , 2011
Yenı̇ Dönem İslamı̇ Sı̇nema ve Modernlı̇k-Geleneksellı̇k Sınırında Üslup Arayışı
Eylül , 2011
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Sinecine Kitaplığı
Yazarlar

Yazar: Ali KARADOĞAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Tarihler Yayımlanma Tarihi : 3 Mayıs 2019

Bu bölümde Türkçe’ye çevrilen dört kitapla birlikte bir de derleme kitabın tanıtımına yer veriliyor. Çeviri kitaplardan üç tanesinin ve derleme kitabın ortak paydasının ise sanat sineması olduğunu söyleyebiliriz. Yaptığı modernist devrimlerle Avrupa Sanat Sineması’nın provakatif yüzünü temsil eden Yeni Dalga’nın büyük yönetmeni Godard’ı konu edinen Godard: Sanatçının Yetmiş Yaşında Bir Portresi (Colin MacCabe) bunlardan biri. Uzun bir izleme sürecinin sonucu ortaya çıkan bu kitap Godard’ın hem yönetmen ve hem de kuramcı olarak dünya sinemasında edindiği ayrıksı konumu, onun biyografisindeki uzantılarla birlikte bir bütün olarak ele almaktadır. Modenist sinemayı, büyük oranda Amerikan ticari sinemasıyla kurduğu karşıtlık üzerinden değerlendiren Robert Phillip Kolker’in Değişen Bakış: Çağdaş Uluslararası Sinema‘sı bu bağlamdaki diğer çeviri kitaptır. Sanat sinemasının kendi içerisinde kurduğu biçimsel ve anlatısal uzlaşımları araştıran Modernizmi Seyretmek: Avrupa Sanat Sineması, 1950-1980‘in yazarı ise András Bálint Kovács’tır. Ali Karadoğan’ın derlediği Sanat Sineması Üzerine Yaklaşımlar ve Tartışmalar ise sanat sinemasının farklı niteliklerini tartışan kuramcıların ve eleştirmenlerin temel metinlerini tek bir kitapta topladığı için geniş ölçekli bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Andrew M. Butler’ın kaleme aldığı Film Çalışmaları ise sanat sineması bağlamında olmayan bu bölümdeki tek kitaptır. Butler, film çalışmalarının, sinemayı tanımaya ve onu tanımlamaya çalışan erken dönem film kuramlarından günümüzün daha eklektik yapılı film çalışmalarına kadarki süreçte geçirdiği evrimin genel bir görüntüsünü sunmaktadır.

Türkçe