Milliyetçilik, Militarizm ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisini Nefes Filmi Üzerinden Okumak
Babalar ve Oğullar: 2000’ler Türkiye Sinemasında Erkeklik Krizi
Eylül , 2013
Sinematik İmge Üzerine Düşünmek
Eylül , 2013
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Nagehan TOKDOĞAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 22 Nisan 2019

Bu çalışmada milliyetçilik ve militarizmin egemen toplumsal cinsiyet normlarıyla olan karşılıklı ilişkisi üzerine geliştirilen kuramsal yaklaşımlardan hareketle Nefes: Vatan Sağolsun filmindeki kadınlık ve erkeklik temsilleri incelenmiştir. Film, militarist ve milliyetçi örüntülerinin egemen kadınlık ve erkeklik kategorilerinden ne ölçüde beslendiği, bu kategorileri yeniden üretip üretmediği yönündeki sorular ışığında bir analize tabi tutulmuştur. Nihayetinde filmin milliyetçilik ve militarizmin vazettiği başat kadınlık kategorilerini yeniden üretirken, hegemonik erkeklik kategorilerini alaşağı ettiği, erkekliği bir kriz momentinde temsil ettiği ve bu haliyle muhafazakâr milliyetçi-militarist filmlerden farklılaştığı sonucuna varılmış, bu “sapma”nın olası konjonktürel nedenlerine ilişkin düşünceler ortaya konmuştur.

Milliyetçilik, militarizm, toplumsal cinsiyet, temsil, Nefes: Vatan Sağolsun

Türkçe