Küf, Yozgat Blues ve Ben O Değilim’de Performatif Toplumsal Cinsiyet ve Erkeklik
Halkevleri’nde Eğİtici Sinema Repertuarı: Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde Sinema, Eğİtim, Propaganda (1923-1945)
Eylül , 2015
Fatih Akın’ın Duvara Karşı Filminin Tekinsiz Evleri
Mart , 2016
Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Aslı GÖN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 13 Mart 2019

Bu makale Küf (Ali Aydın, 2012), Yozgat Blues (Mahmut Fazıl Coşkun, 2013) ve Ben O Değilim(Tayfun Pirselimoğlu, 2013) filmlerinde Ercan Kesal’ın canlandırdığı erkek karakterleri Judith Butler’ın performatif toplumsal cinsiyet kuramı ile çözümlemeyi hedefleyerek, bu bağlamda filmlerde sergilenen erkekliğin sabit ve öze dayalı bir konumda olmadığını, çoklu erkekliklerin değişim ve yeniden imleme ile mümkün olabileceğini göstermeyi amaçlamaktadır. Makale, erkek karakterlerin tekrarların oluşturduğu yinelenebilirliğe atıfla performatif toplumsal cinsiyeti nasıl kullandıklarına ve filmlerin sonunda yaşadıkları değişimle nasıl yeni bir idrak edilebilirlik içinde kaldıklarına odaklanmaktadır. Başarı ve/ veya başarısızlıkla sonuçlanan eylemlerinin sonucunda karakterlerin kendilerini yeniden anlamlandırma olanağı ile başbaşa kalması, erkekliklerin doğal ve değişmez olmadığını, değişime açık olduğunu göstermektedir.

Performatif toplumsal cinsiyet, yinelenebilirlik, idrak edilebilirlik, yeniden imleme/anlamlandırma, erkeklik

Türkçe