Kız Kardeşler Filminde Öznenin Durumu: Judıth Butler Perspektifinden Bir Okuma
Gözden Irak, Gönülden Irak: Politik Bir Aygıt Olarak Ekran Dışı Uzay-Zaman
Mart , 2020
Sinemada Kötünün Kahkahasının Erol Taş Örneği Üzerinden İncelenmesi
Mart , 2020
Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3298-1803
Yazar: Veysel ERGÜÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2020
Bu makalede Kız Kardeşler (Emin Alper, 2019) filminde canlandırılan karakterler, Judith Butler’ın performatif öznelik kavramı merkezinde çözümlenecektir. Bu çerçevede, öznelerin iktidar karşısındaki durumları analiz edilecektir. Butler tarafından ifade edilen özne ve iktidar arasındaki karşılıklı bağımlılık ve öznelerin madun halleri bu makalede incelenecektir. Filmdeki hem erkek hem de kadın öznelerin ancak tabi olarak idrak edilebilirliğe eriştikleri savlanacaktır.
Türkçe