John Cassavetes Sinemasında Gerçekliğin Üretimi: Diyaloglar ve Görüntüler Üzerinden Bir Değerlendirme
Tepenin Ardı Homososyallik, Aile ve Erkeklik
Mart , 2014
Sınıf’ta Bir Yargıç Olarak Okul
Mart , 2014
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Fırat OSMANOĞULLARI (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Didem MUTLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2019

Bu çalışmada, Amerikan Bağımsız Sinemasının en önemli yönetmenlerinden olan John Cassavetes’in filmlerindeki diyalog ve görüntü kullanımı ele alınmıştır. İlk olarak Cassavetes filmlerindeki diyaloglar ana akım Hollywood sinemasındaki diyaloglardan farklı olarak doğaçlama unsurlar içermektedir. Bu doğaçlama unsurlar, diyalogları gündelik dile ve konuşma biçimlerine oldukça yakınlaştırır. Bu anlamda böylesi bir diyalog kullanımının Cassavetes filmlerinde gerçekçi bir anlatıma olanak tanıdığı ifade edilmiştir. Sinemaya sesin dâhil olması ile birlikte, filmlerde diyalog ve görüntü kullanımına dair çokça yaklaşım ortaya atılmıştır. Bu yaklaşımlar ekseninde görüntünün de Cassavetes sinemasında, gerçekçi bir etki yaratmak adına diyaloglarla bir bütünlük sağladığı vurgulanmıştır. Böylece Cassavetes sinemasının, sinemanın hem görsel hem de işitsel özelliklerini etkili bir biçimde kullandığı iddia edilmiştir.

Diyalog, doğaçlama, gerçekçilik, gündelik dil, görüntü

Türkçe