Kiarostami’nin Şirin’i Üzerinden Seyirci ve Sinema Dilinin Olanaklarını Yeniden Düşünmek
Mart , 2010
Kiarostami ve Modern Fars Şiiri Estetiği
Mart , 2010
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Dilek İMANÇER (Sorumlu Yazar)
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 10 Mayıs 2019

Bu çalışmanın amacı Türk sinemasında İslami muhafazakâr anlayışa uygun üretilen filmlerde kadın temsillerini incelemektir. Türk toplumunda batılılaşma Doğu-Batı çelişkisi ile tartışılmış, bu çelişki kadın sorununun odak noktası olmuş ve toplumdaki ataerkil  örüntüleri kamufle etmiştir.  Türk sinemasında İslamcı filmler ise Doğu-Batı çelişkisini merkezi söylem olarak alması ve kadın temsilini bu bağlamda sunması açısından incelemeye değer görülmüştür.

Kadın temsili, İslamcı film, modern, muhafazakâr, ataerkil

Türkçe