Tavşanların Gözünden, Tavşanlar Dahil: Başka Türlü Bir Berlin Duvarı Belgeseli
Mart , 2019
Ses Tasarımının Komedi Filmlerinde Anlatı Üzerine Etkisi: Aile Arasında Filmi Örneği
Mart , 2019
Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0906-8928
Yazar: Eşref AKMEŞE (Sorumlu Yazar)
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4276-1521
Yazar: Mikail BOZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bozok Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2797-0587
Yazar: Hüseyin GENÇALP (Sorumlu Yazar)
Kurum: İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 30 Mart 2019
İnsan ve toplumsal yaşamının örüntülenmesi birbiriyle ilişkili çok boyutlu bir süreçtir. Bireyin inanç, değer ve gündelik yaşam edimleri kapsayıcı bir iktidar mekanizmasının gölgesinde sürekli olarak düzenlenmektedir. Güç, iktidar ve sınıf mücadelelerinin olduğu her tarihsel dönemde direniş pratiklerinin ortaya çıkması, mücadele süreçlerinin çelişkisiz işlemediğini gösterdiği gibi iktidarların mutlak olamayacağını da ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda insanlık tarihi oldukça zengin bir çelişki, mücadele ve ilişkiler sistemi sunmaktadır. Bireyi ve toplumu yakından ilgilendiren tarihsel olay ve olguların filmlerde ele alınma- sı ise sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Dolayısıyla belirli bir tarihsel olgunun sinema filmlerinde nasıl ve ne şekilde kendine yer bulduğunu anlamak önemlidir. Bu çalışmada, Ken Russell’ın The Devils (1971) adlı filmi dönemin güç müca- deleleri, iktidar yapısı ve Katolik Kilisesi’nin, bireylerin inanç ve yaşam pratikleri üzerinde ne türden denetim yapıları kurduğu, bu bastırma ve düzenleme mekanizmalarının hangi direniş biçimlerini yarattığını anlamak amacıyla nitel yaklaşımla, betimsel analize tabi tutulmuştur. Sonuç olarak filmde bastırılmış cinsellik ve inanç özgürlüğü gibi konuların Hıristiyanlığın sert bir eleştirisiyle sunulduğu, Katolisizm ve onun normları üzerindeki mücadelenin büyük ölçüde siyasi iktidar mücadeleleriyle ilişkili biçimde ortaya konulduğu görülmüştür.

Ken Russell, The Devils, sinema, iktidar, inanç, yabancılaş- ma, engizisyon

Türkçe