İktidar Karşısında Bir Özne Olarak Yönetmen Ali: Gece Yolculuğu Üzerine Foucaultgil Bir Okuma
21. Yüzyıl Film Kuramı Tartışmalarında Film Felsefe İlişkisine Dair İki Tez: Sinematik Felsefe Mi Felsefi Sinema Mı?
Eylül , 2014
Laura Mulvey İle Söyleşi
Eylül , 2014
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Kadir DEDE (Sorumlu Yazar)
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 25 Mart 2019

Ömer Kavur’a 25. Antalya Film Şenliği’nde en iyi yönetmen ödülünü getiren 1987 yapımı Gece Yolculuğu, başlamak üzere olduğu yeni filmini çekmekten vazgeçerek terk edilmiş bir kasabada tek başına kalmayı tercih eden Ali’nin (Aytaç Arman) öyküsünü perdeye yansıtmaktadır. Ali’nin gerek filmin hazırlık sürecindeki tavırları, gerekse vazgeçiş sonrasında kasabada yaşadıkları toplum içindeki bireyi ve sanatçıyı çevreleyen koşul ve ortamla olan gerilimli ilişkisine dair önemli yansımalar barındırmaktadır. Diğer yandan sinema sektörünün içinde bulunduğu yozlaşmışlık ve olumsuzlukların bir eleştirisi olarak da nitelenebilecek film taşıdığı niteliklerle ayrıntılı bir okumanın konusu olabilecektir. Bu çalışma, Ali’nin konumu ile parçası olduğu toplumsal yapı ve sektörü Foucault’nun özne ve iktidar kavramsallaştırması ışığında değerlendirmeyi amaçlamıştır. Kuşkusuz filmin ve karakterlerinin farklı teoriler ışığında okunmaları da mümkündür. Ancak iktidarın heryerdeliği ve özneyi kurucu/şekillendirici niteliğinin, sanatsal yaratım süreci içerisinde ve doğrudan doğruya sanatsal yaratım sürecinin kendisini konu edinen bu film üzerinden takibinin anlamlı bir deneyim olacağı düşünülmektedir.

Ömer Kavur, Michel Foucault, özne, iktidar, auteur

Türkçe