İç İçe Geçen Tutkular: Videografik Derlemede Kurgu Yoluyla Filmi Düşünmek
Devlik Fenomeni ve Bedenin Sinemada Anlam Yaratım Sürecindeki Etkisi
Ekim , 2020
Sansür Karar Defterleri Projesi ve Bir Örnek: Soluk Gecenin Aşk Hikayeleri
Ekim , 2020
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Çeviri
Yazarlar

Yazar: Catherine GRANT (Sorumlu Yazar)
Kurum: Birkbeck, University of London
Ülke: United Kingdom


Çevirmenler

Çevirmen: İpek GÜRKAN

Destekleyen Kurum TÜBİTAK
Proje Numarası 1059B191800811
Teşekkür Bu çalışma TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu desteğiyle yürütülen proje kapsamında gerçekleşmiştir. Bana bu imkânı verdiği için TÜBİTAK’a teşekkürlerimi sunuyorum.
Tarihler Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2020
Yaklaşık on yıldır video deneme çalışmaları yapan ve bu alanın akademik olarak tanınmasında önemli katkısı olan Catherine Grant bu metninde videografik derleme deneyiminden söz ederek, bize estetik bir yöntem olarak videografik eleştirinin çok biçimli düşünme aşamalarına tanık olma şansı veriyor. Videografik eleştiride olduğu gibi bu sefer teorik düşünce tohumlarının pratik içerisinde nasıl filizlendiğine ve yeniden üretilebildiğine ve bu iki alanın birbirine içkinliğine, “bakarak veya görerek” dahil olmuyor, bu metinde olduğu gibi paylaşılan deneyimleri “okuyarak” da sezebiliyor ve açıkça anlayabiliyoruz. Sonuçta metinde de belirtildiği gibi pratik işlerin özünde zaten var olanı görebilmek, teorik bilginin bilinç yüzeyine çıkarak bir tür yeniden keşfine dönüşüyor. Diğer yandan arka planda ise, dijital teknolojilerin film yapımında sağladığı olanakların “film eleştirisi”nde yarattığı dönüşümü düşünmemiz zorunlu hale geliyor. Grant’in bu metni hem bu sürece nasıl adapte olduğunu, hem de video deneme çalışmalarının akademik çalışmalarla bir arada olduğunu görmemiz açısından önemli bir metin. Ama aynı zamanda bu metni akademik dayanışmanın ve paylaşımın açık yürekli, dürüst ve saf bir göstergesi olarak da kabul edebiliriz.

Videografik eleştiri, video deneme, dissolve, film malzemesiyle düşünmek, film kurgusu

Türkçe