Hakkında

sinecineFIAF (The International Federation of Film Archives) International Index to Film Periodicals tarafından taranan ve TR Dizin tarafından indekslenen hakemli bir dergidir.

Bahar (Mart) ve Güz (Eylül) döneminde yılda 2 kez yayımlanır. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

Yayın Kurulu’nun kararıyla her sayıda editör ve danışma kurulundaki üyeler değişebilir.

Dergiye / derginin web sayfalarına reklam alınmaz. Ayrıca herhangi bir şekilde yazarlardan ücret alınması söz konusu değildir. Hakemlere de ücret verilmez.

Dergi herhangi bir kuruma ait değildir, şahıs dergisi gibi görünmekle birlikte derginin sahibi, Yayın Kurulu üyeleridir.

Amaç ve Kapsam

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, değişik disiplinleri sinema ortak paydasında buluşturmayı, sosyal bilimler, sanat ve insan bilimleri içerisinde bir araştırma, tartışma, eleştirme, sorgulama alanı yaratmayı, yaratıcı ve özgün fikirleri geliştirmeyi amaçlar.

Dergide, yerli sinemadan Hollywood’a, sanat sinemasından popüler sinemaya, klasik sinemadan çağdaş sinemaya, sinemanın ekonomi politiğinden tarihine, psikanalizden feminizme, kuramsal yaklaşımlardan alımlama araştırmalarına, türlerden yönetmenlere kadar çeşitli konularda üretilen sinema yazılarına yer verilmektedir.

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi’nde konu sınırlaması bulunmamakla birlikte, çalışmaların yayımlanabilmesi için akademik niteliklere uygunluk aranır. Yazılar özgün olmalıdır; başka bir yerde basılmak üzere kabul edilmiş (ya da daha önce yayımlanmış) yazılar değerlendirilmez. Ön değerlendirmede sürece girmesi uygun bulunan makaleler yazarın kimliğini bilmeyen iki farklı hakeme gönderilir, bu süreçte çift taraflı kör hakemlik sistemi işlemektedir.

İlke kararı gereği 2020 Bahar sayısından itibaren her sayıda, sırasıyla kabul alan en fazla 6 (altı) makale yayımlanmakta; kabul alan diğer makaleler varsa onlar bir sonraki sayıda yayımlanmak üzere sıraya konmaktadır.

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi’nde 2019 Bahar sayısından itibaren tezlerden üretilmiş ve tez danışmanının adının yazar olarak yer aldığı makalelere yer verilmemektedir. Tezlerden üretilmiş makaleler sadece tez yazarının adıyla dergiye başvurulduğunda değerlendirmeye alınmaktadır.

Türkçe