Bir Uyarlama Örneği Olarak Yeraltı Filmi
Mart , 2017
Popüler Sinemada Oedipus: Vay Arkadaş ve Düğün Dernek’te Babalar ve Oğullar Üzerine
Mart , 2017
Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Bahar ALTAY ERİŞEN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 14 Mart 2019

Bu çalışmada, Emin Alper’in Abluka (2015) filminde yaratılan evrenin panoptik bir evren olduğu iddia edilmiş, bu iddia da kompozisyonel analiz yöntemi ile filmden seçilen sahnelerle kanıtlanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın merkezinde, Michel Foucault’nun Jeremy Bentham’dan alarak literatüre kazandırdığı panoptik gözetim kavramının, Abluka filminde yarattığı kurgusal dünyaya bakışı vardır. Bu bakışı şekillendiren sinematik öğeler, imge kavramı bağlamında çözümlenmiş, sinemanın hareketli imge olarak ele alınmasında kompozisyonel analizin önemi sinemanın görsel, işitsel, kültürel, estetik ve politik yanlarıyla birlikte vurgulanmıştır.

Panoptik gözetim, kompozisyonel analiz, imge, bakış

Türkçe