Kiarostami ve Modern Fars Şiiri Estetiği
Mart , 2010
2000’li Yıllarda Sinemaya Bir Bakış
Mart , 2010
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Çeviri
Yazarlar

Yazar: Eylem ATAKAV (Sorumlu Yazar)
Kurum: University of East Anglia
Ülke: United Kingdom


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 10 Mayıs 2019

Kuhn, kendi bireysel deneyimlerinden de hareketle, sinemaya ilgi duyan feminist film araştırmacıları için bir takım hareket noktaları ve bu hareket noktalarına uygun araçlar öneriyor. Bu hareket noktalarından ilki, ilginin sinemaya mı yoksa filmleri mi dönük olacağının belirlenmesidir. Çünkü çoğu kez birbirinin yerine kullanılsa da film ve sinema kelime anlamı olarak aslında iki farklı noktayı işaret ediyor. Sinema genellikle toplumsal ve endüstriyel bağlamı ifade ederken film daha metin içi bir okumaya gönderme yapmaktadır. Dolayısıyla bu iki mecrada kullanılacak metodolojiler ve kavramsal çerçeveler de değişkenlik gösterecektir. Feminist perspektife sahip araştırmacı eğer kendisine çalışma alanı olarak sinemayı seçmişse kültürel yaklaşımlar ve seyirci araştırmaları onun için daha ideal bir yöntem sunacaktır. Çünkü kültürel çalışmalar, filmlerin, toplumsal cinsiyet benzeri alanlarla kurduğu ilişkilere daha genel bir çerçeveden bakma imkanı sağlar. Ama söz konusu olan tikel birer yapıt olarak filmlerse bu durumda psikanaliz devreye girmelidir. Çünkü bir taraftan filmin metapsikolojisiyle ilgili olan, diğer taraftan da feminist okumanın odağında bulunan psişik konuları en ideal psikanalitik yaklaşım destekler. Psikanaliz, ayrıca, filmlerle seyirci arasındaki etkileşimin daha iyi anlaşılmasında da anahtar konumdadır.

Annette Kuhn, Feminizm, Film, Medya

Türkçe