Film ve Medya Çalışmalarında Bourdieu’nün Yeni Kullanımları
Browning’in ve Coppola’nın Dracula Uyarlamalarında İmge Aralarını Okumak
Eylül , 2019
Gözden Irak, Gönülden Irak: Politik Bir Aygıt Olarak Ekran Dışı Uzay-Zaman
Mart , 2020
Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Sinecine Kitaplığı
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1918-6795
Yazar: Selver DİKKOL (Sorumlu Yazar)
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019

Guy Austin, film ve medya çalışmalarında yeni medyanın etkilerini anlamak için Bourdieu literatürünün sunduğu olanakları New Uses of Bourdieu in Film and Media Studies (2016) adlı kitabında derlemiştir. Newcastle Üniversitesi, Film ve Dijital Medya Araştırma Merkezi’nde 2012’nin sonlarında düzenlenen sempozyuma dayanan bu derleme, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’dan araştırmacıların çalışmalarını bir araya getirmektedir. Bourdieu’nün medya alanına ve pratiklerine yönelik iktidar odaklı açıklamaları değerli olsa da Austin bu açıklamaların film ve medya pratiklerinin günümüz yeni medya çağında geçirdiği değişimleri çözümlemek için yetersiz kaldığını dile getirir. Dolayısıyla bu derleme sinema, televizyon, reklamcılık, İnternet ve sosyal medya gibi alanlarda yapılan saha araştırmalarıyla Bourdieu’nün mevcut boşluğunu doldurmayı amaçlamaktadır (Austin, 2016, s. 2). Bu kitap eleştirisinin üzerinde duracağı esas bölümler ise, sinemayla Bourdieu’nün ilişkisini kuran şu üç metin olacaktır: (1) Bourdieu, Field of Cultural Production and Cinema: Illumination and Blind Spot;  (2) Bourdieu and Film Studies: Beyond the Taste Agenda ve (3) The Taste Database: Taste Distinction in Online Film Reviewing.

Bourdieu, film ve medya çalışmaları, kitap eleştirisi

Türkçe