Ekim Devriminin İlk Yıllarında Demiryolu Organizasyonu ve İmajların Organizasyonu Arasındaki İlişki: Dziga Vertov’un Politik Estetiği
Yeni Kitaplar
Mart , 2019
Ahlat Ağacı: Taşrada Dönüşümü İzlemek
Eylül , 2019
Dil tr
Konular Sanat, İletişim
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0770-6538
Yazar: Tevfik RADA (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019

Bu makale, Dziga Vertov’un film pratiğinin Ekim Devrimi ve ardından gelen İç Savaş yıllarının kargaşasından nasıl etkilendiğini demiryolu imgesi üzerinden tartışıyor. Çalışmada demiryolu sisteminin Taylorist organizasyonu ile Dziga Vertov estetiğinin biçimsel dinamiği arasında ilişki kuruluyor. Bu sayede Dziga Vertov’un, kapitalist olmayan bir emek sürecini sinematik formlar aracılığıyla nasıl teşvik ettiği gösteriliyor. Birinci kısımda demiryolu imgesinin Ekim Devrimi ve ertesinde oynadığı kritik rol ele alınıyor. Lenin’in işçileri politikleştirme adımlarının demiryolu sistemiyle kesişmesi analiz ediliyor. Böylelikle Bolşeviklerin demiryolu sistemi ve trenlere olan takıntılarının sosyo- kültürel nedenleri gösteriliyor. İkinci kısımda Dziga Vertov ve Kinokların dinamik ve özgün sanat pratiği tanıtılıyor. Ekim Devrimi ve ertesindeki politik düğümde, sinemayı politikleştirebilmek için nasıl yeni sinematik biçimler icat etmesi gerekildiği tartışılıyor. Üçüncü kısımda da Vertov’un Agit-trenler ile yaptığı erken sinema deneyleri inceleniyor ve tarihsel bağlam üzerine oturtuluyor. Bu tarihsel konjonktürde sinema ve demiryolu sisteminin, emeğin Taylorizasyonu sorunu üzerinde kesiştiği gösteriliyor.

Agit-tren, fütürizm, Lenin, sine-göz, Sovyet Taylorizmi

Türkçe