Dijital Yöntem ve Araçlar Türkiye Sinema Tarihi Çalışmaları Açısından Ne Vaat Ediyor?
Osmanlı / Türkiye Sinema Tarihi: Yöntem, Kaynak ve Yaklaşımlar
Mart , 2018
Geçmişin Sinema Seyircilerini Araştırmak: Arşivler, Bellekler ve Yöntemler
Mart , 2018
Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Değini
Yazarlar

Yazar: Serkan ŞAVK
Kurum: İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 11 Mayıs 2018
Bu makalede, Dijital Beşerî Bilimler olarak bilinen araç, yöntem ve yaklaşımlar bütününün, Türkiye sinema tarihi çalışmaları açısından taşıdığı potansiyeli vurgulayacağım. Dijital Beşerî Bilimlere kısa bir giriş yaptıktan sonra, örnek projelerden bahisle bugüne kadar neler yapıldığını ortaya koyacağım. Daha sonra, Yeşilçam endüstrisinin ürünü olan ve bugün çevrimiçi video paylaşım platformlarından erişilebilen film yığınından, yeni araştırma soruları sormak için nasıl yararlanılabileceğini, bu çerçevede dijital araç ve yöntemlerin ne tür olanaklar sunduğunu göstermeye çalışacağım.

Dijital beşerî bilimler, dijital insan bilimleri, dijital film ça- lışmaları, Türk sineması, Yeşilçam, sinema tarihi

Türkçe