İnceleme: Balkan Sineması ve Büyük Savaşlar
Ekim , 2020
Yeni Sinefili
Nisan , 2021
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Sinecine Kitaplığı
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4168-3093
Yazar: Aydın ÇAM (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 30 Mart 2021
Bu çalışmanın amacı araştırmacı gazeteci Uğur Pişmanlık’ın Cumhuriyetten Günümüze Tarsus’ta Sinema (2020) adlı kitabını incelemektir. Gazete arşivlerinin taranmasından yazılı ve görsel belgelerin derlenmesine, sözlü tarih çalışmalarından haritalamaya kadar çeşitli yöntemlere dayanan çalışmasıyla Pişmanlık, Mersin’in Tarsus ilçesinin sinema tarihini araştırmaktadır. Pişmanlık’ın çalışması bir yandan sinemanın Anadolu’nun küçük kentlerinde toplumsal ve kültürel yaşamın merkezinde yer aldığını, özellikle kadınlar için toplumsallaşmanın, dışarı çıkmanın meşru gerekçesi olduğunu, diğer yandan ise yerel sinema tarihi çalışmalarıyla ulusal tarihyazımının bazı sorunlarının nasıl aşılabileceğini göstermektedir. Bu ve benzeri bazı çalışmalar, akademik yazımdan uzak olsa da, aşağıdan tarihyazımının örnekleri olarak geçmişle bugün ve gelecek arasında bir köprü kurma olanağı sağlamaktadır.

Tarsus sinema tarihi, Çukurova sinema tarihi, yerel sinema tarihi, tarihyazımı

Türkçe