Browning’in ve Coppola’nın Dracula Uyarlamalarında İmge Aralarını Okumak
Türkiye’den Filmlerde Geçmişi Belgelemek için Mektup Formunun Kullanımı
Eylül , 2019
Film ve Medya Çalışmalarında Bourdieu’nün Yeni Kullanımları
Eylül , 2019
Dil en
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6670-6060
Yazar: Özlem KARADAĞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019

Bu makale, Linda Hutcheon’ın uyarlama kuramını kullanarak, Bram Stoker’ın Dracula (1897) romanının iki uyarlamasının, Tod Browning’in Dracula (1931) ve Francis Ford Coppola’nın Bram Stoker’ın Dracula’sı (1992) filmlerinin karşılaştırmalı bir incelemesini sunar. Gişe odaklı filmler olarak görülmelerine rağmen Dracula ve Bram Stoker’ın Dracula’sı uyarlama için iki önemli örnek teşkil eder çünkü her biri romanı farklı bir kültürel ve tarihi arka planda uyarlar, bu nedenle metni kendi zamanlarının endişelerine göre yorumlarlar. Bu çalışma yazarın ve yönetmenlerin sınıf, cinsiyet ve “öteki” konuları hakkındaki çatışmaları ele alışlarını romanın ve uyarlamaların tarihi arka planlarıyla yani Victoria Dönemi, Büyük Buhran ve 1990lar ile yakın ilişki kurarak inceler. Hutcheon’ın kuramından yola çıkarak bu çalışma her bir uyarlamanın sadakat(sizlikler)i ile sadece döneminin sorunlarını farklı Drakula imgesi yorumlarını kullanarak yansıtmaya çalışmakla kalmayıp ayrıca seyirciye yönetmen(ler)in her bir seçimi ile yeni anlamlar üretme fırsatı tanıyan yeni metinler olarak ortaya çıkan, uyarlama tanımına uyan eserler olduklarını da kanıtlamaya çalışır.

Uyarlama kuramı, Linda Hutcheon, Dracula, Bram Stoker, Tod Browning, Francis Ford Coppola

Türkçe