Bedenselleşen Sinema: Film Fenomenolojilerinde Feminist İmgelem
Çeşitlilik, Eşitlik Ve Umut: IDFA 2021
Mayıs , 2022
Yıkıcı Film: Medya Estetiğinde Anahtar Sözcükler
Mayıs , 2022
Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat
Bölüm Değini
Yazarlar

Cansu YILMAZ (Sorumlu Yazar)
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ, FİLM TASARIM VE YÖNETİMİ
0000-0002-9814-7064
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 1

Bu yazı, son yıllarda gelişmekte olan feminist film fenomenoloji hakkında genel bir değerlendirme sunmayı amaçlar. Film fenomenoloji, kendine özgü, yerleşik ve kurumsal bir alan olmaya başladığı geçtiğimiz yirmi yılda, genellikle kadın araştırmacılar ve çoklukla feminist kuramcılar tarafından üretilen ve birbiriyle diyalog içinde olan hatırı sayılır bir araştırmalar bütünlüğü ortaya çıkmıştır. Feminist film fenomenolojileri, geleneksel akademik anlayışa ve katı disipliner yaklaşıma özgü temelci düşünceyi aşar, feminizm, fenomenoloji ve film kuramı arasında konumlandığından dolayı geçişken ve esnek bir yapıdadır. Bu çalışma alanı, esasında filmi bedenselleşmiş ve konumlanmış deneyim ile anlama çabasına dayanır. Bu inceleme de güncel araştırmalar eşliğinde bu çabayı izleyerek tekil bir metodolojik girişimden ziyade çoğul, kapsayıcı ve kesişimsel perspektiflere doğru genişleyen feminist film fenomenolojileri araştırır.

bedenselleşme, film deneyimi, feminist film, film bedeni, kesişimsellik

Türkçe