Batman Başlıyor’da Romantik Suçluluk, Radikal Kötülük ve Modern Kahramanlığın Refleksif İnşası
Kanun Namına: Yöneten Kim?
Eylül , 2017
Balkanlaştırmadan Avrupalılığa: Hırvatistan Sinemasında Yeni Öznellik Biçimlerinin Çözümlenmesi
Eylül , 2017
Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Göral E. YILMAZ ERCAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ

Tarihler Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2019

Ortaya çıkışları itibariyle modernitenin ürünleri ve örnekleri olan süper kahramanlar, popüler sinema aracılığıyla postmodern dünyaya taşınmışlar, fakat bu esnada sahip oldukları modern değerleri de beraberlerinde getirmişlerdir. Bu süper kahramanlar, postmodern bir dünyada, kendilerini bir kez daha “modern kahramanlar” olarak inşa etmekte ve sahip oldukları bu modern değerlerin postmoderniteyle çarpışması aracılığıyla gündeme gelmektedirler. Bu makalede, yönetmenliği Christopher Nolan tarafından yapılmış olan Batman Begins (Batman Başlıyor, 2005) filminin, modern ve postmodern kavramsallaştırmalar bağlamında, Lévi-Strauss’un ikili karşıtlıklar yöntemiyle çözümlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan çözümleme sonucunda, Bruce Wayne’in kendi içindeki çelişkilerin üste-sinden gelme ve bu esnada Batman’e dönüşme sürecini anlatan BatmanBaşlıyor filminin, modern bir kahramanlık inşası hikâyesi aracılığıyla, belli başlı postmodern değerlerle bir çarpışmanın yanı sıra, özellikle moderni-tenin kendi içindeki çelişkilere ve karşıtlıklara dair belirgin bir çerçeve çizmekte olduğu saptanmıştır.

Modernite, postmodernite, Batman, ikili karşıtlıklar, Lévi-Strauss

Türkçe